Introductie DAE

De Koninklijke Doelmaatschappij Drij Akers vzw Ekeren is opgericht in 1834 en is sindsdien actief geweest. In de oorlog tussen 1914 en 1918 waren ze genoodzaakt hun activiteiten te staken. Gedurende deze periode was het immers verboden om een wapen in huis te hebben, dus ook een handboog. Het aantal leden is tijdens deze toch al lange periode sterk toegenomen. Zo zien we ook een evolutie van zuivere mannensport naar een sport waarin zowel mannen, vrouwen en jeugd naast elkaar schieten en waarin ook de vrouwen en jeugd hun mannetje kunnen staan. Ook op sportief vlak zijn zij sterk geëvolueerd. Waar de boogsport vroeger een cafe-sport was, is zij reeds geruime tijd aangenomen als Olympische sport. Deze evolutie zien we ook sterk bij de Koninklijke Doelmaatschappij Drij Akers vzw Ekeren.

Getuige hiervan zijn hun schutters die presteren op Wereld niveau. In de rangen zien we schutters met Europese & Wereld - records, drie WERELD en verschillende NATIONALE titels.

Ook is er een breder gamma aan wedstrijden: 18m indoor, 25m in & outdoor, Fita: 90m, 70m, 50m, en 30m, Veld - en jachtschieten (field). De geschoten stijlen zijn recurve en compound (Olympische boog en katrolboog).

Geschiedenis:

Volgens de oudste gekende oorkonde zou de Koninklijke Doelmaatschappij Drij Akers vzw Ekeren opgericht zijn op 5 juli 1846. Of deze datum wel juist is valt te betwijfelen aangezien er een scorebord bestaat waarop 1834 vermeld staat. Deze datum wordt nu ook als officiële datum aangenomen. In de eerste teruggevonden documenten zien we dat er in het jaar 1889 al 59 leden waren. Tussen 1889 en 1948 zijn er geen documenten teruggevonden. Van 1948 tot en met 1955 schommelde het ledenaantal rond de 30. Momenteel bezit de maatschappij +/- 70 leden waarvan 30% onder de 21 jaar.

Op 23 november 1921 kregen zij de titel van Koninklijke Doelmaatschappij.

Voor wat de betekenis betreft van de naam Drij Akers moeten we nog verder terruggaan. Begin 1800 bestond Ekeren uit een hoger en lager gelegen gedeelte. In dit lager gelegen gedeelte bevonden zich toen brouwerijen. Deze brouwerijen hadden zuiver water nodig om hun bier te kunnen maken en aangezien ze toen nog geen leidingwater hadden moest men beroep doen op waterputten. Ekeren bezat toen 3 waterputten. Het water werd met Akers (een soort emmer) uit de putten geschept en omdat er 3 putten waren, moeten er ook 3 Akers geweest zijn.

De Doelmaatschappij bevindt zich op dit gedeelte van de gemeente, vandaar dus de naam Drij Akers.

Locatie:

Op basis van verslagen uit 1889 kan men afleiden dat de maatschappij aanvankelijk gevestigd was in de "gemeente van den Paas". In augustus 1889 zouden zij moeten uitwijken door meningsverschillen naar een nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie "cafe Den Boterham" genoemd, was gelegen in de Hofstraat te Ekeren (nu Veltwijcklaan) alhoewel dit niet uitdrukkelijk in de verslagen vermeld staat tot 1919. In het jaar 1978 verlieten zij cafe Den Boterham omdat het ledenaantal bleef toenemen en de verwachtingen hoger lagen. In dit jaar hebben zij met eigen gelden een lokaal gezet op de gemeentegronden "De Vinck" in de Driehoekstraat 274a te Ekeren.

Na 35 jaar kunnen we nu met trots melden dat we een nieuw lokaal gebouwd hebben in samenwerking met de stad Antwerpen en het distrikt Ekeren. Het is gelegen in het park Hof de Bist te Ekeren sinds 16 februari 2013.

                                                                      2022_ErkendeSportclub_0.jpg