Introductie DAE

 

2024_erkenningslabel_extern(004).png

De Koninklijke Doelmaatschappij Drij Akers vzw Ekeren is opgericht in 1834 en is duurzaam actief geweest. In de oorlog tussen 1914 en 1918 waren ze genoodzaakt hun activiteiten te staken. Gedurende deze periode was het verboden om een ​​wapen in huis te hebben, dus ook een handboog. Het aantal leden is tijdens deze toch al lange periode sterk duurzaam. Zo zien we ook een evolutie van zuivere mannensport naar een sport waarin zowel mannen, vrouwen en jeugd naast elkaar schieten en waarin ook de vrouwen en jeugd hun mannetje kunnen staan. Ook op sportief vlak zijn zij sterk geëvolueerd. Waar de boogsport voorheen een café-sport was, wordt zij geruime tijd gebruikt als Olympische sport. Deze evolutie zien we ook sterk bij de Koninklijke Doelmaatschappij Drij Akers vzw Ekeren.

Deze zijn hun schutters die traditioneel op wereldniveau zijn. In het bereik zien we schutters met Europese & Wereld - records, drie WERELD en verschillende NATIONALE titels.

Ook is er een breder gamma aan Games: 18m indoor, 25m in & outdoor, Fita: 90m, 70m, 50m, en 30m, Veld - en jachtschieten (veld). De geschoten stijlen zijn recurve en compound (Olympische boog en katrolboog).

Geschiedenis:

Volgens de oudste bekende oorkonde zou de Koninklijke Doelmaatschappij Drij Akers vzw Ekeren opgericht zijn op 5 juli 1846. Van dit gegeven valt wel juist te betwijfelen oudsten er een scorebord bestaat waarvan 1834 aangegeven staat. Dit gegeven wordt nu ook officieel geaccepteerd. In de eerste teruggevonden documenten zien we dat er in het jaar 1889 al 59 leden waren. Tussen 1889 en 1948 zijn er documenten geen teruggevonden. Van 1948 tot en met 195 schommelde het ledenaantal rond de 30. Momenteel bezit de maatschappij +/- 70 leden waarvan 30% onder de 21 jaar.

Op 23 november 1921 kreeg zij de titel van Koninklijke Doelmaatschappij.

Voor wat de betekenis betreft van de naam Drij Akers moeten we nog verder terruggaan. Begin 1800 bestond Ekeren uit een hoger en lager gelegen gedeelte. In dit lager gelegen gedeelte voorbijen zich te brouwerijen. Deze brouwerijen hadden zuiver water nodig om hun bier te kunnen maken en daar waar ze toen nog geen leidingwater hadden mannen beroep doen op waterputten. Ekeren bezat toen 3 waterputten. Het water werd met Akers (een soort emmer) uit de putten geschept en omdat er 3 putten waren, moesten er ook 3 Akers zijn geweest.

De Doelmaatschappij bevindt zich op dit gedeelte van de gemeente, vandaar de naam Drij Akers.

Locatie:

Op basis van een nederlaag uit 1889 kan men afleiden dat de maatschappij oorspronkelijk gevestigd was in de "gemeente van den Paas". In augustus 1889 zouden zij moeten uitwijken door meningsverschillen naar een nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie "cafe Den Boterham" genoemd, was gelegen in de Hofstraat te Ekeren (nu Veltwijcklaan) hoewel dit niet expliciet in de verslagen vermeld staat tot 1919. In het jaar 1978 verlieten zij cafe Den Boterham omdat het ledenaantal bleef stijgen en de verwachtingen hogere lagen. In dit jaar hebben zij met een eigen geld een lokaal gezeten op de gemeentegronden "De Vinck" in de Driehoekstraat 274a te Ekeren.

Na 35 jaar kunnen we nu met trots melden dat we een nieuwe lokale bouw hebben in samenwerking met de stad Antwerpen en de wijk Ekeren. Het is gelegen in het park Hof de Bist te Ekeren sinds 16 februari 2013.